Vozíky

Vozíky TechnoLean sa prispôsobia požiadavkám nákladu, ktorý budú prepravovať. Výroba je nízkonákladová a s kratším výrobným časom pre zamestnanca na základe návrhu.

Toto je jasným príkladom úspor v rámci Lean Manufacturing. Dokonca ten istý pracovník môže vykonať návrh a montáž.